Gedragscode

Gedragscode

Door de landelijke raad is een gedragscode vastgesteld ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

Klik op onderstaande link voor de informatie:
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Veiligheid/Sociale%20veiligheid/Gedragscode.pdf

Scroll naar boven